در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 27 خرداد 1400
 • استفاده از ماسک و دستکش در زمان مراجعه به آموزشکده الزامی می باشد .

  قابل توجه کلیه مراجعین عزیز ( دانشجویان - دانشآموختگان - اساتید - مراجعین و...)

  جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ،  در زمان مراجعه به آموزشکده استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد . 

  همچنین نظر به اینکه ممکن است ، استفاده از خودکار ، روان نویس و... به صورت مشترک  باعث انتشار ویروس گردد ، لذا به همراه داشتن خودکار جهت تکمیل فرم ها الزامی می باشد .

  ورود بدون ماسک و دستکش ممنوع می باشد .

  نظرات کاربران